Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/cyberj/public_html/forums/header.php on line 606
Jazz Forums
Jazz Forums
Last active: Never
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom


Profile for BerryPeak
Username BerryPeak (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 20-1-1717 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: Pending First Login

Other Information
Site:
WebCam:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 17-9-8989
Bio: Chungcuhanoi là trang web về thông tin bất động sản hàng đầu tại Viet Nam
hiện nay, và được quản lý do Ringier, tập đoàn Truyền thông hàng
đầu Thụy Sỹ. Mỗi ngày, có hơn 5.000 tin đăng phân phối bất động sản mới trên trang web Chungcuhanoi, khá nhiều chủng
loại, từ nhà phố, Quần thể, Quần thể,
tới đất nền. Đối với người đang có nhu cầu mua nhà, Chungcuhanoi
không những mang đến các bất động sản từ những nhà phát hành đầu tư bất động sản và sàn giao dịch uy tín;
nhưng mà còn có những thông tin bổ ích giúp cho người mua nhà tìm kiếm và mua nhà tiện lợi hơn. Đối với nhà
kinh doanh bất động sản, Chungcuhanoi chính là nơi giúp họ tiếp cận nguồn người dân tiềm năng
hối hả, hiệu quả..............................................!!! Xem thêm : Chung cư Hà Nội XYZ : ichungcuhanoi.xyz

*** Tin nổi bật : Kênh nhà mới 24h
: inhamoi24h.xyz

+++ Bạn có biết : Trang Nhà của tui : nhacuatui.xyz

*** Xem thêm : Kênh bất động sản 24h : www.i-batdongsan24h.xyz

+++ Xem thêm : Kênh phân phối dự án chung cư : kenhphanphoiduanchungcu.xyz

*** Xem chi tiết : Chung cư Quận Hà Đông 24h : chungcuquanhadong24h.xyz

*** HOT NEWS : Tin tức chung cư mới 24h : www.tintucchungcumoi24h.xyz

*** Bạn có biết : Bán dự án bất động sản :
banduanbatdongsan.xyz

!!! Đọc thêm : Hệ thống căn hộ chung cư :
hethongcanhochungcu.xyz

+++ Tin nổi bật : Chung cư Quận Hoàng Mai 24h : www.chungcuquanhoangmai24h.xyz

+++ Tin nổi bật : Kênh chung cư Hà Thành : www.ichungcuhathanh.xyz

+++ Tin mới : Kênh Online 24h : ionline24h.xyz

!!! Chú ý : Hệ thống chung cư hà nội 247 : hethongchungcuhanoi247.xyz

!!! Xem thêm : Dự án chung cư hà nội city : duanchungcuhanoicity.xyz

*** HOT NEWS : Siêu thị giá rẻ : www.sieuthigiare.xyz

=> Tin nổi bật : Hệ thống nhà đất 247 : hethongnhadat247.xyz

*** Tin quan trọng : Tin tức chung cư hà nội 24h : tintucchungcuhanoi24h.xyz

+++ Tin HOT : Phân phối dự án chung cư 24h : www.phanphoiduanchungcu24h.xyz

+++ HOT NEWS : Kênh buôn bán chung cư : buonbanchungcu.xyz

+++ Mời bạn đọc : Thế giới căn hộ 24h : thegioicanho24h.xyz

*** Bạn có biết : Chung cư Quận Từ Liêm 24h :
chungcuquantuliem24h.xyz

!!! Tin quan trọng : Giới thiệu căn hộ chung cư : www.gioithieucanhochungcu.xyz

=> Hãy chú ý : Trang nhà giá gốc : www.nhagiagoc.xyz

=> Click vào đây : Kênh Chung cư Online : http://www.kenhchungcuonline.xyz

*** Bạn có biết : Giới thiệu dự án chung cư 24h : http://www.gioithieuduanchungcu24h.xyz

*** Tin mới : Kênh nhà mới 24h : http://www.nhamoi24h.xyz

*** Tin nổi bật : Tin tức dự án bất động sản 24h :
http://www.tintucduanbatdongsan24h.xyz

=> Bạn có biết : Trang nhà đất 247 : www.trangnhadat247.xyz

=> Tin HOT : Tin tức chung cư 24h : tintucchungcu24hs.xyz

*** Đọc thêm : Trang tìm kiếm chung cư mới 24h : www.timkiemchungcumoi24h.xyz

*** Tin mới : Chung cư Hà Nội XYZ : www.v-chungcuhanoi.xyz

!!! Hãy chú ý : Tìm kiếm nhà đất 24h : timkiemnhadat24h.xyz

=> Tin nổi bật : Trang chung cư Hà Nội City :
http://www.ichungcuhanoicity.xyz

!!! Chú ý : Hệ thống thông tin chung cư 247
: hethongthongtinchungcu247.xyz

=> Tin quan trọng : Kênh tin tức chung cư :
http://www.kenhtintucchungcu.xyz

*** Chú ý : Cổng thông tin chung cư : http://www.congthongtinchungcu.xyz

!!! Chú ý : Kênh mua bán chung cư
24h : kenhmuabanchungcu24h.xyz

+++ Chú ý : Chung cư Thủ đô 24h : http://www.chungcuthudo24h.xyz

*** Đón xem : Siêu thị chung cư hà nội city :
http://www.sieuthichungcuhanoicity.xyz

+++ Tin quan trọng : Mua bán chung cư mới
: muachungcumoi.xyz

*** Bạn có biết : Hệ thống siêu thị dự án : www.hethongsieuthiduan.xyz

+++ Xem chi tiết : Kênh chung cư 247 : kenhchungcu247.xyz

+++ Tin HOT : Kênh chung cư mới : kenhchungcumoi.xyz

+++ Tin mới : Trang mua bán Online 24h : http://www.imuabanonline24h.xyz

=> Đọc thêm : Trang Chung cư bán lại : http://www.chungcubanlai.xyz

!!! Đón xem : Kênh tin tức nhà đất hà nội : tinnhadathanoi.xyz

+++ Đón xem : Trang chung cư hà nội : www.i-chungcuhanoi.xyz

+++ Bạn có biết : Thế giới chung cư mới : thegioichungcumoi.xyz

!!! Tin mới : Thư viện chung cư hà nội 247 : www.thuvienchungcuhanoi247.xyz

=> Mời bạn đọc : Kênh nhà đẹp 24h : http://www.inhadep24h.xyz

!!! Tin nổi bật : Trang giao bán chung cư : www.giaobanchungcu.xyz

*** Tin nổi bật : Nhà giá gốc 24h : nhagiagoc24h.xyz

+++ Chú ý : Siêu thị nhà đất 247 : http://www.sieuthinhadat247.xyz

!!! Xem thêm : Kênh dự án bất động sản 24h : http://www.duanbatdongsan24h.xyz

*** Tin mới : Siêu thị chung cư 24h : http://www.sieuthichungcu24h.xyz

=> Click vào đây : Mua bán Online : www.imuabanonline.xyz

!!! Tin nổi bật : Siêu thị Online 247 : http://www.sieuthionline247.xyz

*** Đọc thêm : Trang cho thuê chung cư : www.chothuechungcu.xyz

!!! Bạn có biết : Bán chung cư mới : www.banchungcumoi.xyz

*** Xem chi tiết : Mua bán chung cư Hà Nội City :
www.muabanchungcuhanoicity.xyz

!!! Đọc thêm : Giới thiệu dự án bất động
sản 24h : gioithieuduanbatdongsan24h.xyz

+++ Tin nổi bật : Shop Online247 : http://www.shoponline247.xyz

!!! Đọc thêm : Thông tin chung cư hà nội mới :
thongtinchungcuhanoimoi.xyz

!!! Xem thêm : Kênh đầu tư bất động sản :
kenhdautubatdongsan.xyz

*** Đọc thêm : Tin chung cư mới 24h : http://www.tinchungcumoi24h.xyz

!!! Tin HOT : Tin tức nhà đất 24h : www.tintucnhadat24hs.xyz

+++ Tin nổi bật : Mua bán chung cư 247 : http://www.banchungcu247.xyz

=> Tin quan trọng : Thông tin Nhà đất 247
: http://www.thongtinnhadat247.xyz

*** Click vào đây : Tin nhà đất hà nội mới : tinnhadathanoimoi.xyz

!!! Xem thêm : Cổng tin tức chung cư : www.congtintucchungcu.xyz

+++ Click vào đây : Trang Nhà việt 24h : http://www.inhaviet24h.xyz

*** Mời bạn đọc : Kênh nhà đẹp xinh : nhadepxinh.xyz

*** Xem thêm : Chung cư miền bắc 24h : www.chungcumienbac24hs.xyz

!!! Click vào đây : Thông tin dự án chung cư 24h : www.thongtinduanchungcu24h.xyz

*** Tin HOT : Thế giới nhà đẹp : thegioinhadep.xyz

=> Bạn có biết : Tin tức nhà đất 24h : www.tintucnhadat24h.xyz

!!! Tin nổi bật : Thư viện chung cư Hà Nội 24h : http://www.thuvienchungcuhanoi24h.xyz

!!! Hãy chú ý : Thư viện căn hộ : thuviencanho.xyz

+++ Tin mới : Shop online 24h : shoponline24h.xyz

=> Mời bạn đọc : Siêu thị chung cư mới : http://www.sieuthichungcumoi.xyz

=> HOT NEWS : Mua bán căn hộ 24h : muabancanho24h.xyz

!!! Đọc thêm : Phân phối chung cư mới : phanphoichungcumoi.xyz

+++ Tin quan trọng : Chung cư Online 24h : chungcuonline24h.xyz

=> Hãy chú ý : Kênh nhà đất 247 : kenhnhadat247.xyz

+++ Xem thêm : Giao bán chung cư mới : http://www.giaobanchungcumoi.xyz

*** Tin mới : Thư viện chung cư 247 : thuvienchungcu247.xyz

=> Hãy chú ý : Tin tức căn hộ 24h : http://www.tintuccanho24h.xyz

=> Xem chi tiết : Tin chung cư mới : tinchungcumoi.xyz

*** Hãy chú ý : Trang phân phối chung cư : http://www.trangphanphoichungcu.xyz

*** Đón xem : Mua bán dự án chung cư 24h :
www.muaduanchungcu24h.xyz

+++ Bạn có biết : Chung cư mới 24h : http://www.chungcumoi24h.xyz

=> Đón xem : Phân phối chung cư hà nội
247 : www.phanphoichungcuhanoi247.xyz

=> Xem thêm : Mua bán dự án bất động sản 24h :
www.muabanduanbatdongsan24h.xyz

*** Bạn có biết : Trang dự án chung cư 24h :
iduanchungcu24h.xyz

!!! Bạn có biết : Giới thiệu chung cư hà nội city : http://www.gioithieuchungcuhanoicity.xyz

!!! Tin nổi bật : Tìm kiếm chung cư hà nội city
: timkiemchungcuhanoicity.xyz

!!! Tin nổi bật : Trang mua bán chung cư :
http://www.trangmuabanchungcu.xyz

*** Đón xem : Trang giới thiệu chung cư : http://www.tranggioithieuchungcu.xyz

!!! Mời bạn đọc : Trang nhà đất 24h : http://www.inhadat24h.xyz

=> Xem chi tiết : Thị trường nhà đất 24h : http://www.thitruongnhadat24h.xyz

+++ Click vào đây : Thông tin dự án bất động sản : http://www.thongtinduanbatdongsan.xyz

!!! Hãy chú ý : Giao bán nhà đất 24h : www.giaobannhadat24h.xyz

=> Xem thêm : Kênh giao bán chung cư 24h : www.giaobanchungcu24h.xyz

=> Hãy chú ý : Mua bán chung cư mới : http://www.muabanchungcumoi.xyz

+++ Tin mới : Tin bất động sản hà nội : http://www.tinbdshanoi.xyz

=> Hãy chú ý : Tin tức bất động sản 247 : http://www.tintucbatdongsan247.xyz

=> Xem chi tiết : Tin bất động sản 24h : http://www.tinbatdongsan24h.xyz

=> Mời bạn đọc : Thông tin chung cư hà nội 24h : thongtinchungcuhanoi24h.xyz

=> Đón xem : Mua bán nhà đẹp : http://www.muabannhadep.xyz

+++ Đón xem : Siêu thị căn hộ chung cư : sieuthicanhochungcu.xyz

*** Xem thêm : Tin nhà đất 24h : tinnhadat24h.xyz

+++ Tin HOT : Thư viện căn hộ chung cư : thuviencanhochungcu.xyz

!!! Chú ý : Trang mua bán XYZ : www.imuaban.xyz

+++ Tin quan trọng : Kênh hỏi đáp chung cư : http://www.hoidapchungcu.xyz

=> HOT NEWS : Siêu thị dự án 24h : http://www.sieuthiduan24h.xyz

!!! Tin quan trọng : Trang nội thất XYZ : http://www.v-noithat.xyz

=> Chú ý : Vshop 24h XYZ : www.vshop24h.xyz

!!! Xem chi tiết : I Shop 24h : www.ishop24h.xyz

+++ HOT NEWS : Shop Đẹp Online : http://www.shopdeponline.xyz

!!! Mời bạn đọc : Online 24h : www.i-online24h.xyz

=> Chú ý : Trang nội thất : http://www.inoithat.xyztới nay, bên cạnh trụ sở chính tại Thủ Đô, chungcuhanoi đã thành lập thêm 6 chi
nhánh tại các địa phương trên cả nước là Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang,
Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ được cư
dân một cách tốt nhất.các dịch vụ chính:- Đăng thông tin quảng cáo nhà đất

- Đăng banner quảng cáo

- Đăng bài PR quảng bá sản phẩm, dịch vụ

- Danh bạ doanh nghiệp

- Danh bạ những nhà môi giới nhà đất số 1..........................................
Current Mood:  
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Copyright 2006 Cyberjaz - All Rights Reserved


[queries: 13]
[PHP: 79.3% - SQL: 20.7%]