Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/cyberj/public_html/forums/header.php on line 606
Jazz Forums
Jazz Forums
Last active: Never
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom


Profile for Imogene92X
Username Imogene92X (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 12-4-1515 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: Pending First Login

Other Information
Site:
WebCam:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 21-4-7878
Bio: Czym tak naprawd_ jest cholesterol?

Cholesterol jest tak naprawd_ niebezcelowym komponentem komórek polskiego organizmu.
Jest niezast_pionym budulcem celi za_ inkretów.
Cholesterol cz__ciowo wyniknie w polskim uk_adzie _ w w_trobie, za_ cz__ciowo czerpie z pokarmu,
jaki na co dzie_ zu_ywamy. Z przyrody onemu jest tedy niczym rozwi_z_ym.To co jest przeciwne, to jego zbytek. A pieczo_owiciej idea ujmuj_c nadmiar "fatalnego cholesterolu" rodzaju LDL.
Przyjmuje si_, i_ jego st__enie we krwi panu powinna narusza_ 100 mg/dl.
Z pozosta_ej pagin mam "dobroduszny cholesterol" typu HDL,
którego st__enie niego powinnom narusza_ 50 mg/dl u _winiarek natomiast 40 mg/dl obok m__czyzn. Ca_kowite st__enie cholesterolu w polskiej farb winno mie_ci_ si_ w przedziale 114-200 mg/dl.


Jednak je_li te taksy pozostaj_ naruszone za_ ów stan trzyma
si_ poprzez d_u_szy okres, owe zdo_asz spodziewa_ si_ ceremonialnych ambarasów.


Dlatego onemu zezwalaj do takiego stanu _ utrzymuj cholesterol na w_a_ciwym stanie.
Current Mood:  
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Copyright 2006 Cyberjaz - All Rights Reserved


[queries: 13]
[PHP: 50.6% - SQL: 49.4%]