Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/cyberj/public_html/forums/header.php on line 606
Jazz Forums
Jazz Forums
Last active: Never
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom


Profile for MichealDeB
Username MichealDeB (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 13-7-1616 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: Pending First Login

Other Information
Site:
WebCam:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 8-2-7979
Bio: Chính thức độc quyền bán đợt 1 Tổ hợp chung cư The Golden Palm
đẳng cấp trục đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Thủ Đô.
Căn hộ có tên gọi Golden Palm thuộc lô đất 4.5 Lê Văn Lương.....kk


ZZZ The Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư The Golden Palm
z Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư Golden Palm
Lê Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z The Golden Palm
z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung
cư The Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung
cư The Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư The Golden Palm
z Chung cư Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư 36 hoàng cầu z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư
Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung
cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung
cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung
cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The
Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z
Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z
The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z
Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z
Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư
Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The
Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z
Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z z The Golden Palm z Golden Palm z The
Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The
Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm
z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm
z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê
Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The
Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
z Golden Palm z The Golden Palm z Golden Palm z z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung
cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm
Lê Văn Lương z The Golden Palm z Golden Palm z
Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The
Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê
Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The
Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z
Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z z Chung cư The Golden Palm z
Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z
Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm
z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The
Golden Palm z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư
Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư
The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z z Chung cư The Golden Palm
Lê Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm
z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z
Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z
Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư
The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung
cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The
Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z z
Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm
Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung
cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z
Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung
cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung
cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung
cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm
z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Golden Palm z z Chung
cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê
Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương
z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê
Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Chung
cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm
Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The
Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm
z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung
cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư
Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm
z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư
Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm
z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm
z z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm
z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê
Văn Lương z Golden Palm z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm z Chung cư The Golden Palm Lê
Văn Lương z Golden Palm z Chung cư The Golden Palm z Golden Palm
z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z The Golden Palm z Chung cư Golden Palm z The Golden Palm z
Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương z Chung cư The Golden Palm zSS

ZZZZZ

TỔNG QUAN DỰ ÁN THE GOLDEN PALM HÀ NỘI

+ Tên Nhà cao tầng: Chung cư The Golden Palm ( Tên Cũ Sunrise Lê
Văn Lương )+ Chủ đầu tứ Tòa tháp: Tập đoàn Cengroup+ Đơn Vị Phát Triển Căn hộ: Tập đoàn Cengroup+ địa điểm Siêu dự án: Số 4.5 Lê Văn Lương+ Nhà thầu xây dựng Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương+ Tổng diện tích Tổ hợp căn hộ: 2700 m2+ Tổng diện tích sàn thành lập: 1800 m2+ Mật độ thành lập: chiếm 69%+ Quy mô Tổ hợp căn hộ: Gồm tòa 2 tòa tháp Tòa tháp cao cấp (chiều
cao 27 tầng ).+ Cơ cấu Tòa nhà: toàn thể Chung cư được thiết kế 3 tầng hầm
liên thông. 05 tầng nổi thương mại trung đế.+ tiện lợi Khu đô thị: Rạp chiếu phim, trung tâm chăm nom sức khỏe, spa, yoga, bể bơi , sân vườn cafe…vv+ chấm dứt và đi vào sử dụng: Qúy II/ 2018+ Giá độc quyền bán: Khách hàng vui lòng liên hệ để chiếm được bốn vấn nhanh và chính xác nhất.....=> Tìm hiểu: Chủ đầu tư Golden Palm Lê
Văn LươngVỊ TRÍ CHUNG CƯ THE GOLDEN PALM LÊ VĂN LƯƠNG

Tổ hợp căn hộ The Golden Palm tọa lạc tại bởi trí quà số 4.5 Lê Văn Lương,
nơi giao thương của các tuyến phố chính của
đô thị như Lê Văn Lương, Láng, Láng Hạ, Hoàng Ngân, Hoàng Đạo Thúy,.....
Current Mood:  
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Copyright 2006 Cyberjaz - All Rights Reserved


[queries: 13]
[PHP: 75.9% - SQL: 24.1%]