Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/cyberj/public_html/forums/header.php on line 606
Jazz Forums
Jazz Forums
Last active: Never
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom


Profile for TSchreine
Username TSchreine (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 20-8-1414 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: Pending First Login

Other Information
Site:
WebCam:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 24-9-8989
Bio: Czym tak naprawd_ istnieje cholesterol?

Cholesterol jest tak naprawd_ niezbywaj_cym sk_adnikiem celi naszego stworu.

Jest niezast_pionym budulcem cel oraz inkretów.

Cholesterol cz__ciowo wyniknie w naszym stworze _ w w_trobie,
natomiast cz__ciowo opuszcza z pokarmu, jaki na co dzie_ jemy.

Z natury onym istnieje zatem niczym zgubnym.

To co jest napastnicze, to jego zbytek. A pieczo_owiciej rechoc_ ujmuj_c zbytek "rozwi_z_ego cholesterolu" wariantu LDL.
Przyjmuje si_, i_ jego st__enie we juchy onym winiene_ wykracza_ 100 mg/dl.
Z drugiej stronic mam "porz_dny cholesterol" typu HDL, jakiego st__enie on_ winni wykracza_ 50 mg/dl obok kobiety
a 40 mg/dl obok m__czyzn. Ca_kowite st__enie cholesterolu w
polskiej posok powinno_ mie_ci_ si_ w przedziale 114-200 mg/dl.


Jednak je_liby te recepty zostaj_ przewy_szone za_ ten kibic dotrzymuje si_ poprzez d_u_szy okres, owe mo_esz spodziewa_ si_ sporych problemów.Dlatego on_ honoruj do takiego poziomu _ dotrzymuj cholesterol na w_a_ciwym poziomie.
Current Mood:  
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Copyright 2006 Cyberjaz - All Rights Reserved


[queries: 13]
[PHP: 36.7% - SQL: 63.3%]